Idejni projekat Replay | Garden Centar Milovanović
10.02.2022

BRVNIK, BOSNA I HERCEGOVINA

Krug je simbol vječnost koji dokazuje da ne postoji kraj i početak samo replay...
 
Kategorija: Idejni projekat
Zvanični naziv: Replay
Površina: 3.000 m2
Datum izrade: Novembar 2021
Izvođenje radova: Mart 2022
dipl. inž. pejzažne arhitekture i hortikulture Dalibor Milovanović
Izvođač radova: GARDEN CENTAR MILOVANOVIĆ
 
Sadržaj i faze rada: 
 
1. Formiranje površina za sadnju biljaka i malčiranje (krugovi 380 m2)
2. Sadnja biljaka
3. Malčiranje
4. Postavljanje PVC ivičnjaka

Pratite nas

Garden centar Milovanović